usluge

koje stvaraju osmijeh

Dječja i preventivna stomatologija

Image for Dječja i preventivna stomatologija

Fluoridacija

Fluoridacija podrazumijeva lokalnu primjenu preparata fluora u obliku pasta za zube, lakova i gelova čime se povećava otpornost zubi na karijes te potiče remineralizacija tkiva.


Ispuni raznih boja za mliječne zube

Twinky Star je moderni materijal za plombe sa svjetlucavim učinkom u sedam boja. Vrhunski i dobro ispitan materijal za plombe namijenjen je za mliječne zube, a djeluje tako da oslobađa fluoride što ima preventivni učinak protiv karijesa.


Pečaćenje trajnih zubi

Preventivno zalijevanje fisura i jamica na žvačnim plohama kutnjaka i pretkutnjaka radi sprječavanja nastanka karijesa.