usluge

koje stvaraju osmijeh

Oralna kirurgija i implantologija

Image for Oralna kirurgija i implantologija

Implantati

Dentalnim implantatom nadomješta se jedan ili više zubi koji nedostaju.

Mogu se ugraditi u gornju i donju čeljust, te tako zamjenjuju korijen zuba koji nedostaje i služe kao nosači za budući protetski rad (krunice,mostove ili proteze na implantatima).

Postupak je potpuno bezbolan i izvodi se najčešće u dvije faze: ugradnja implantata u kost i prekrivanje sluznicom, a nakon razdoblja cijeljenja (3-6 mjeseci) stavlja se vanjski protetski dio, krunica,most ili proteza.